Company employees

 • Kurylenko Dmitry Vasilyevich

  Kurylenko Dmitry Vasilyevich general Director

 • Klepach Anatoly Leonidovich

  Klepach Anatoly Leonidovich Director

 • Demenkov Stanislav Valerievich

  Demenkov Stanislav Valerievich Corporate customer service agent

 • Abdulova Ksenia Igorevna

  Abdulova Ksenia Igorevna Manager

 • Sleptsov Andrey Aleksandrovich

  Sleptsov Andrey Aleksandrovich Corporate customer service agent